David Hargreaves Artfusions


 
 • 01.Heroes (Drawing)
  01.Heroes (Drawing)
 • 02.Heroes in Blue (Drawing)
  02.Heroes in Blue (Drawing)
 • 03 The Modern Age - Homage Rodin
  03 The Modern Age - Homage Rodin
 • 04 The Perfume of Venus - Homage Rodin
  04 The Perfume of Venus - Homage Rodin
 • 05 The Eternal Idol - Homage Rodin
  05 The Eternal Idol - Homage Rodin
 • 06 The Kiss - Homage Rodin
  06 The Kiss - Homage Rodin
 • 07 Athlete 1 (Drawing)
  07 Athlete 1 (Drawing)
 • 08 Athlete 2 (Drawing)
  08 Athlete 2 (Drawing)
 • 09 Athlete 3 (Drawing)
  09 Athlete 3 (Drawing)
 • 10 Nude 1 (Drawing)
  10 Nude 1 (Drawing)
 • 11 Nude 2 (drawing)
  11 Nude 2 (drawing)
 • Crouching Venus
  Crouching Venus
 • Sleeping Venus
  Sleeping Venus
 • Venus
  Venus